درباره استودیو
دیجیتال مارکتینگ اسپانتا وب

هیئت مدیره

مهناز عبداللهی و امید طرفه نگار

مهناز عبداللهی

خط چین
Board of Directors

امید طرفه نگار

خط چین
Dalia Aryian

دالیا نقش آرین

مدیر دپارتمان سئو سایت

مرجان جایز

مدیر دپارتمان شبکه های اجتماعی

Marjan Jayez
Amir Shadkamnezhad

امیر شادکام نژاد

مدیر دپارتمان پشتیبانی فنی

مطهره شریفی

مدیر دپارتمان تولید محتوا

Motahare Sharifi
tara jalali

تارا جلالی فراهانی

مدیر دپارتمان گرافیک