قرارداد مديريت شبكه های اجتماعی

این قرارداد در تاریخ [sc name=”date”][/sc] فیمابین ( [woo_display_nsurname]) به نشانی ( [woo-billing-address] ) و شماره تماس ( [woo-billing-phone] ) كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود و از یك سو استودیو دیجیتال مارکتینگ اسپانتا وب كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

 

موضوع قرارداد
شرح كامل موضوع انجام كار مورد نظر به صورت كاملا واضح و روشن در اين بند درج مي گردد .
آدرس پبج (آدرس پیج را بعد از ثبت نام در سایت ویرایش کنید) 

مدت قرارداد
مدت اين قرارداد یک ماه است كه شروع آن از مورخ [sc name=”date”][/sc] و پايان آن یک ماه بعد مي باشد.

مبلغ قرارداد
كل مبلغ قرارداد بسته به پکیج انتخابی از 4.000.000 تومان الی 8.000.000 تومان برای یک ماه مي باشد.

بند حقوقي قراداد
تقويم، تولید و بارگذاری محتوا و همچنین پاسخدهي و تعامل با كاربران از وظایف مجری است.

فسخ قرارداد نمي تواند يكطرفه باشد. در غير اينصورت طرفين هيچ مسئوليتي در قبال مبالغ رد و بدل شده نخواهند داشت.
 هرگونه اختلاف ناشي از اجراي اين قرارداد چنانچه از طريق مذاكره و مصالحه في مابين و بصورت دوستانه و توافق دوجانبه
حل و فصل نگردد ، قابل طرح در مجامع ذيصلاح و قانوني شهر تهران تا حصول نتيجه نهايي خواهد بود.

این قرار داد در تاریخ [sc name=”date”][/sc] در 13 ماده و در یک نسخه دیجیتال تنظیم و به توافق استودیو دیجیتال مارکتینگ اسپانتا وب به سمت مجری و ( [woo_display_nsurname]) به سمت كارفرما رسید.

/پرداخت مبلغ پیش پرداخت به منزله قبول تمامی مفاد قرارداد می‌باشد، و کارفرما بعد از آن امکان تغییر یا ویرایش مجدد مفاد قرارداد را نخواهد داشت/