راه های افزایش سرعت سایت

سرعت سایت

هنگامی که بر روی یک سایت کلیک می کنید چند ثانیه طول می کشد تا مطالب و تصویر ها به طور کامل نمایش داده شوند؟تعریف سرعت سایت در این سوال نهفته است که همواره میزان سرعت یکسان نیست و ممکن است انواع کامپیوتر ها بر روی آن تاثیر بگذارند . با این اوصاف سوالی که […]