عوامل موفقیت سایت

موفقیت سایت

در ابتدا بهتر است با سوالی ذهنتان را در جهت فهم و انتقال عالی عوامل تاثیرگذار در موفقیت سایت درگیر کنیم:چرا بعضی وبسایت ها با اینکه ظاهری ساده دارند و به نظر می رسد هیچ زمان و ایده ی بکری را خرج نکرده اند انقدر موفق و پر بازدید هستند؟حتما بیشتر شما هنگام سر زدن […]